BETINGELSER

Img_BETINGELSER

Disse betingelsene vedrører ”FreeFromSpots”- programmer (heretter ”programmet”) som administreres av La Roche-Posay som er en del av Loreal L’Oréal Norge A/S , CVR nr. 954790088 Lysaker Torg 35, 1327 Lysaker V « L’Oreal» eller «La Roche-Posay».

SLIK DELTAR DU

For å delta i programmet må du være bosatt i Norge og være over 18 år. Videre må du akseptere de følgende betingelsene. Ansatte i L’Oréal og medlemmer av ansattes nærmeste familie eller husholdning kan ikke delta i programmet. Bemerk at kun èn person pr. familie kan delta. Dersom flere medlemmer fra samme familie melder seg på programmet vil alle påmeldinger fra den påmeldte familie eller e-mailadresse annulleres.
Det er gratis å delta.

Slik gjør du:
1.    Svar på denne e-posten med manglende informasjon, slik at vi kan sende pakker i posten (navn, adresse, e-post, etc. - se vedlagte excel-ark).
2.    Du gjennomfører online spørreundersøkelsen La Roche Posay sender deg i forbindelse med produktene du tester.
3.    Dato for deltagelse: fra [1/6-2017] til [30/06-2017].

Ved å delta i programmet forplikter du deg til å overholde Betingelsene og La Roche-Posays beslutninger som er endelige i alle spørsmål vedrørende programmet. La Roche-Posay forbeholder seg retten til å endre Betingelsene til enhver tid før, under eller etter programmet.

VINNERE

50 vinnere velges av en jury bestående av representanter fra det Nordiske og de lokale marketing teamet fra La Roche-Posay. Juryen velger vinnere basert på,  1) personens egnethet til programmet, 2) personens behov for å motta støtte fa La Roche-Posay, 3) personens interesse av å bli ambassadører for La Roche-Posay og , 4)din interesse av å bli en del av programmet og være med på å utvikl #FreeFromSpts platformen på internettet og på sosiale medier. Vinnerne vil bli annonsert senest [30/7-2017]. Juryens beslutning kan ikke ankes og juryen behøver ikke begrunne beslutningen.

Vinnere vil bli underrettet direkte via e-mail.

Dersom en vinner ikke svarer på underretningen innen 10 dager, kan La Roche-Posay utnevne en ny vinner. Den første vinneren vil i da ikke motta en premie og slettes fra programmet.

PRODUKTENE

De utvalgte deltagerne mottar følgende produkter i juli 2017:
•    En flaske Serozinc 150 ml til en verdi av ca 110 NOK pr. produkt.
•    En flaske Effaclar Duo(+) Unifiant 40 ml til en verdi av ca. 210 NOK pr. produkt.

Produktene skal aksepteres som den er. Produktet kan ikke byttes til kontanter eller annet, hverken helt eller delvis. Deltakeren er selv ansvarlig for eventuelle ytterligere omkostninger forbundet med produktet realisering samt.  eventuell skatt. La Roche-Posay forbeholder seg retten til å be om identifikasjon før premien sendes.
I utbytte mot produktene forbinder du deg til å logge inn på våres FreeFromSpot plattform/ www.laroche-posay.no og skriver din review om produktene du har testet.

PERSONDATA OG BIDRAG

De opplysninger som blir sendt inn om deg selv sammen med ditt bidrag vil kun bli behandlet for å administrere programmet. Du vil ikke motta ytterligere informasjon eller markedsføringskommunikasjon med mindre du gir La Roche-Posay samtykke til dette. For ytterligere informasjon, se vår Privatlivspolitikk https://www.laroche-posay.no/artikkel/Vilk%c3%a5r/a6512.aspx

Ved å sende inn bidrag aksepterer du konkurransebetingelsene og samtykker til persondatabehandling som nevnt over. Du aksepterer videre at vi gir dine personlige opplysninger til virksomheter med ansvar for levering av bestemte ytelser til oss, for eksempel tilretteleggelse av programmet eller administrasjon av våre websteder, databaser eller andre aktiviteter i forbindelse med virksomhetens funksjon. Disse virksomhetene skal akseptere, beskytte og holde dine opplysninger fortrolige og overholde vår fortrolighetspolitikk. Deres bruk av dine personlige opplysninger er begrenset til hva som er nødvendig for å levere ytelser til oss. De kan ikke gi informasjon videre, selge, låne eller overføre dine personlige opplysninger til andre og de har plikt til å behandle alle opplysninger fortrolig i henhold til lovgivning.

Hvis bidraget ditt ikke er komplett eller dersom det mangler nødvendige personopplysninger kan du ikke delta i programmet. Kun èt bidrag per person aksepteres. La Roche-Posay forbeholder seg retten til etter eget skjønn å utelukke enhver person fra programmet hvis det konstateres eller menes at personen manipulerer søknadsprosessen eller driften av programmets hjemmeside,  handler i strid med Betingelsene eller handler på usportslig eller forstyrrende måte eller med hensikt til å true eller sjikanere en annen person.

La Roche-Posay er ikke ansvarlig dersom bidrag er forsvunnet eller bidrag sendes feil, blir forsinket eller for tekniske problemer som kan påvirke programmet.

OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER

Ved å delta i programmet og gjennomføre spørreundersøkelsen overlater du dine rettigheter til bidraget, herunder opphavsretten til bilder og tekst til La Roche-Posayå bruke, publisere, kopiere, endre, slette i sin helhet, tilpasse, oversette og distribuere ditt navn, bosted, historier hentet fra spørreundersøkelsen, innsendte bilder etc. i enhver form, medium eller teknologi. Dette innebærer blant annet at La Roche-Posay har rett til å publisere hele eller deler av bidraget, dog ikke alltid i overensstemmelse med norsk rett og god skikk. Du samtykker til at La Roche, Posay kan bruke ditt navn, bopæl, innsendte bilder med mer. Utover dette samtykker du til at La Roche-Posay uten ytterligere kompensasjon eller varsel kan bruke de innsendte bidrag og fotografier og andre bilderettigheter som er tatt eller skapt i forbindelse med programmet til ethvert reklame-, markedsførings- eller informasjonsformål i ethvert medie eller format, inklusive internett i forbindelse med dette programmet.

La Roche-Posay kan ikke garantere at du vil kunne redigere eller slette innhold hentet fra spørreundersøklesen.

ANSVAR

Ved å delta i programmet holder du La Roche-Posay, dets tilknyttede eller forbundne virksomheter inklusive direksjonsmedlemmer og ansatte skadesløse fra ethvert ansvar vedrørende interessekonflikter, skader, tap eller beskadigelse av enhver art oppstått fra eller i forbindelse med programmet eller premien.

La Roche-Posay er ikke ansvarlig for feil eller forhold som ligger utenfor La Roche-Posays kontroll på lik måte som La Roche Posays ansvar overfor deltakerne aldri kan overstige verdien av den premien som beskrives i betingelsene.

De innsendte bidragene gis til La Roche-Posay, ikke til Facebook/Instagram. Facebook/Instagram er ikke arrangør av programmet og er derfor ikke ansvarlig for krav av noen art i forbindelse med programmet.

    Anbefalt for deg

    Se alle artikler
    3 pushs