Påvirkning på familie og sosialt liv

Selv om det ikke er en alvorlig sykdom, påvirker atopisk dermatitt hverdagslivet i stor grad.
Foreldre er engstelige og barna er slitne: atopisk dermatitt kan forstyrre familienes rutiner på grunn av begrensningene den medfører, og oppmerksomheten og stellet den krever, og den stadige kløingen som forverrer symptomene og fører til vanskelige netter.
Ikke bare er det en tung daglig bekymring for foreldrene, men søsken kan også føle seg oversett eller til og med såret når familien må slutte å delta på aktiviteter som kan forverre helsen til et barn med atopi, som f.eks. utendørs sportsaktiviteter (svette og eksponering for pollen gjør eksemflekker betente), og turer til bassenget eller stranden (klor og salt gir en brennende følelse).

Familiebalansen avhenger av barnets selvtillit
Gjennom dermatologisk behandling og støtte, kan vi forstå sykdommen bedre. Vi kan også lære å begrense dens påvirkning ved å ikke gi all oppmerksomhet til påvirkede barn på bekostning av deres søstre og brødre, og ved å oppmuntre dem til å påføre salven selv... Dette må gjøres i en rolig og trygg atmosfære.

Fra 4- eller 5-årsalderen kan barn lære seg å undersøke huden sin selv og forstå eksem, og vite at den vil bli bedre hvis de følger riktig behandling. Gjennom selvtillit kan barn finne løsningen på å forbedre hverdagen sin, og unngå å føle seg marginalisert innen familien sin og det sosiale livet sitt.

Når atopisk dermatitt vedvarer inn i voksenlivet kan den bli et sosialt handikap.
Ettersom den har en varierende påvirkning på fysisk utseende, kan den også forstyrre dynamikken i et forhold, eller skape ubehag for den atopiske pasienten i yrkeslivet. Et enkelt håndtrykk kan for eksempel få andre til å føle seg ukomfortable og til og med føre til avvisning.