REGLER OG VILKÅR

Img_REGLER OG VILKÅR

Disse regler og vilkår vedrører ”LIPIKAR-FAMILIER”- programmer (heretter ”programmet”) som administreres av La Roche-Posay som er en del av L’Oréal Danmark A/S, CVR nr. 70710218, Havneholmen 25, 1561 København V (“L’Oréal” eller ”La Roche-Posay”).
Som en del av programmet har du samtykket til å teste en nyhet i La Roche Posays kategorier (fra nå av referert til som «produktet), og er gjennomført i sammenheng med lanseringen av produktet.

TESTING AV PRODUKTET OG GJENNOMFØRING AV SPØRREUNDERSØKELSE

For å delta i testrunden for produktet, må du ha bosted i Norge og være minimum 18 år. Deltakelse er gratis. Du forplikter deg til å svare på vår online spørreundersøkelse som vil bli sendt til deg én måned etter du har mottatt produktet fra oss.  Videre må du si deg enig i disse regler og vilkår.

Ved å gjennomføre testrunden av produktet med La Roche-Posay og gjennomføre spørreundersøkelsen, forplikter du deg til å bifalle med reglene, vilkårene og La Roche-Posays avgjørelser, som er endelige i alle saker som omhandler testrunden av produktet. La Roche-Posay forbeholder seg retten til å endre reglene og vilkårene på ethvert tidspunkt før, underveis og etter testrunden.

Ved å delta i testrunden og gjennomføre spørreundersøkelsen samtykker du til å holde all informasjon om produktet konfidensielt (ingen kommunikasjon på sosiale medier eller eksternt), frem til lansering av produktet. I spørreundersøkelsen, garanterer du at dine opplysninger er sannferdig og nøyaktig og avspeiler din egen oppfattelse. Du samtykker videre og garanterer at du ikke referer til en tredjepart uten deres uttrykkelige samtykke.

OVERFØRING AV RETTIGHETER

Ved å gjennomføre spørreundersøkelsen, overfører du rettighetene på innholdet til La Roche-Posay. La Roche-Posay forbeholder seg retten til å bruke, publisere, kopiere, endre, slette i sin helhet, tilpasse, oversette og distribuere ditt navn, bosted, historier hentet fra spørreundersøkelsen, innsendte bilder etc. i enhver form, medium eller teknologi. Dermed godtar du at La Roche-Posay vil, uten noen øvrig kompensasjon eller varsel, bruke innholdet fra spørreundersøkelsen til markedsføring, reklame eller informasjonshensikter, i sammenheng med programmet. La Roche-Posay skal ha rett til å publisere all innhold som er skapt i forbindelse med spørreundersøkelse, i våres webside, sosiale medier, PR-medium o.l., i samsvar med norske lover og praksis.  La Roche-Posay kan ikke garantere at du vil kunne redigere eller slette innhold hentet fra spørreundersøklesen.

Videre er du enig i at vi sender din personlige informasjon og bidrag fra spørreundersøkelsen til selskaper ansvarlige for å levere enkelte tjenester for oss, for eksempel planlegging av programmet eller administrasjon av våre nettsider, databaser eller andre aktiviteter knyttet til driften av vårt selskap. Disse selskapene er forpliktet til å beskytte og holde din informasjon konfidensiell og opererer etter vår Privacy Policy.  For ytterligere informasjon, se vår Privatlivspolitikk https://www.laroche-posay.no/artikkel/Vilk%c3%a5r/a6512.aspx

Våres samarbeidspartneres bruk av din personlige informasjon er begrenset til hva som er nødvendig for å levere deres tjenester til oss. De kan ikke videresende, selge, låne eller overføre din personlige informasjon til andre, og de er forpliktet til å behandle all informasjon konfidensielt i samsvar med eksisterende lover.

Det innholdet fra spørreundersøkelsen er gitt til La Roche-Posay, ikke til Facebook / Instagram. Facebook / Instagram er ikke organisator for testrunden og spørreundersøkelsen og er derfor ikke ansvarlige for noen krav i sammenheng med testrunden og spørreundersøkelsen.

    Anbefalt for deg

    Se alle artikler
    3 pushs