VILKÅR FOR ANVENDELSE AV HJEMMESIDEN

Img_VILKÅR FOR ANVENDELSE AV HJEMMESIDEN

La Roche-Posay i Norge ønsker deg (heretter Brukeren) velkommen til sin hjemmeside, på Internettadressen: www.laroche-posay.no (heretter Hjemmesiden).

Hjemmesiden kontrolleres av L'Oréal Norge AS, Active Cosmetics Division, La Roche-Posay, Lysaker Torg 35, Postboks 404, 1327 Lysaker. Ved å benytte vår Hjemmeside gir du din aksept til de nedenstående vilkår (heretter Vilkår). Vi forbeholder oss retten til å endre, tilpasse eller supplere nedenstående Vilkår uten forutgående varsel.

Hvis du på noe tidspunkt ikke kan akseptere Vilkårene, bør du ikke bruke Hjemmesiden. Fra tid til annen vil La Roche-Posay muligvis kjøre konkurranser og reklamer via Hjemmesiden. Det kan bli opplyst om særskilte vilkår og betingelser for slike konkurranser og reklamer, i den grad de anvendes.

1. Opphavsrett til Hjemmesiden

Ved å benytte Hjemmesiden får Brukerne en begrenset rett til bruk av denne.

Denne bruksrett gir Brukerne en begrenset og ikke-eksklusiv bruksrett utelukkende til privat bruk av Hjemmesidens innhold.

I henhold til opphavsrettsloven, varemerkeloven, markedsføringsloven og øvrige lover om immaterielle rettigheter, er visning og/eller kopiering av hele eller deler av Hjemmesidens elementer strengt forbudt utenfor de ovennevnte retningslinjer. Derfor er det strengt forbudt, uten La Roche-Posay’s forutgående utrykkelige og skriftlige tillatelse, å foreta noen form for visning, kopiering, endring, distribusjon eller annen utnyttelse av hele eller en del av Hjemmesidens elementer på noe som helst medium, med noen som helst begrunnelse eller i noen som helst form.

Anmodning om tillatelse skal sendes til følgende e-mail adresse:Enhver uautorisert bruk av Hjemmesidens elementer kan være en krenkelse av opphavsrettsloven og/eller varemerkeloven og kan straffes i henhold til gjeldende lover.

2. Varemerker på Hjemmesiden

Alle brands og produktmerker (heretter Varemerker) nevnt på Hjemmesiden er beskyttet som registrerte eller uregistrerte varemerker i henhold til varemerkeloven og kan videre være beskyttet i henhold til opphavsrettsloven, markedsføringsloven og øvrige lover om immaterielle rettigheter.

Enhver bruk av Varemerkene skal respektere disse lovers bestemmelser, og en sådan bruk må ikke på noen måte urettmessig assosiere La Roche-Posay med uvedkommende, og en sådan bruk må ikke på noen måte utvanne La Roche-Posay’s Varemerker ved for eksempel å bruke Varemerkene som fellesbetegnelse for en produkttype.

Er du i tvil om bruken av La Roche-Posay’s Varemerker, bør du på forhånd innhente utttrykkelig og skriftlig tillatelse fra La Roche-Posay. Anmodning om tillatelse skal sendes til følgende e-mail adresse:

3. Personlige opplysninger og databeskyttelsev

La Roche-Posay kan innhente personlige opplysninger fra Brukerne, som navn, adresse, øvrige kontaktopplysninger og tekniske opplysninger om brukeradferd på Hjemmesiden. La Roche-Posay behandler alene opplysninger om Brukere, som Brukerne selv har gitt til La Roche-Posay (les videre lenger nede om bruken av cookies på Hjemmesiden).

Det kan hende at du blir forespurt om å legge igjen personlig informasjon, det er selvfølgelig frivillig om du ønsker å svare. All informasjon som La Roche-Posay får gjennom hjemmesiden blir lagret og bearbeidet.

La Roche-Posay forsikrer deg at all personlig data er behandlet konfidensielt i henhold til gjeldende personvern og sikkerhetsregler.Vi behandler all forbrukerinformasjon konfidensielt og vi vil ivareta ditt personvern i følge Personopplysningsloven.

La Roche-Posay kan ha konkurranser og ulike spørreundersøkelser fra tid til annen. Alle personlige opplysninger som oppgis, blir utelukkende benyttet til det formål og i den sammenheng som ettertrykkelig oppgis når opplysningene avgis. Alle tjenester som inneholder personlige valg, har en mulighet for å logge seg ut av tjenesten. Vi anbefaler deg at du logger deg ut, dersom du deler datamaskin med andre brukere, og ikke ønsker å dele dine innstillinger og valg med andre brukere.
La Roche-Posay kan benytte opplysninger som er avgitt til å kontakte deg, med mindre du som Bruker har motsatt deg det valg. Ved avgivelse av opplysninger vil det fremgå hva informasjonen skal benyttes til (eks konkurranser, spørresundersøkelser) og du må aktivt krysse av for aksept.

4. Bruk av Hjemmesiden

a. Bruk av Hjemmesidens innhold

La Roche-Posay bestreber seg på å oppdatere Hjemmesidens innhold og på å sikre, at opplysninger på Hjemmesiden er korrekte. Brukere skal imidlertid være klar over, at den tekniske stabilitet for overførsel av data og informasjon på Internet ikke er feilfri, og at omtalte opplysninger og informasjon som sirkulerer på nettverk kan være svært forskjellige. Derfor kan La Roche-Posay ikke garantere nøyaktigheten av opplysninger på Hjemmesiden. Underretning om enhver feil eller mangel bør sendes til følgende e-mail adresse: [email protected]

Enhver bruk av Hjemmesiden, som ikke er i overensstemmelse med det opprinnelig tiltenkte og enhver overtredelse av de her gitte vilkår vil medføre rettslig forfølgelse i henhold til gjeldende lov.

b. Adgang til Hjemmesiden

La Roche-Posay vil bestrebe seg på å gjøre Hjemmesiden tilgjengelig uten å gi noen garanti for, at Hjemmesiden alltid vil virke. På grunn av vedlikehold eller oppdatering eller noen annen årsak, i de fleste tilfeller av teknisk karakter, kan adgang til Hjemmesiden midlertidig avbrytes. La Roche-Posay kan på ingen måte bli holdt ansvarlig for sådanne avbrytelser eller for de konsekvenser, dette måtte ha for Brukerne. Selv om La Roche-Posay benytter de nyeste antivirusprogrammer, fraskriver vi oss ethvert ansvar for skader og funksjonsforstyrrelser, som skyldes virus og orm eller annen ondsinnet kode.

c. Links til og fra Hjemmesiden

De links, som ligger på Hjemmesiden, kan føre Brukere til Internet hjemmesider, som tilhører virksomhetens forskjellige partnere eller andre virksomheter eller personer. Disse hjemmesider er ikke blitt gjennomgått av La Roche-Posay, og La Roche-Posay er således ikke ansvarlig for innholdet av sådanne hjemmesider eller for Brukeres bruk av dem. Brukerne har alene ansvaret for adgang til disse hjemmesider.

Det må ikke opprettes links til Hjemmesiden og/eller sider inneholdt på Hjemmesiden på Brukerens egen hjemmeside, uten La Roche-Posay’s forutgående uttrykkelige og skriftlige tillatelse.

Enhver forespørsel av denne art bes sendt til følgende e-mail adresse: [email protected]

d. Cookies

Det kan forekomme at La Roche-Posay’s web-site server eller servere tilhørende de firmaer, vi bruker til å sørge for vedlikehold av denne Hjemmesiden, plasserer en cookie på Brukerens computer for å gjøre det mulig for Brukeren å benytte vår Hjemmeside på en for Brukeren mer personlig måte.

En "cookie" er en fil, som kan sendes av en server til Brukerens computer for at bli lagret av Brukerens browser på hans/hennes computers harddisk. Cookies gjør det mulig for La Roche-Posay å gjenkjenne Brukerens computer, når han/hun besøker vår Hjemmeside, og gjør det dermed også mulig for oss å skreddersy Brukerens besøk på våres Hjemmeside og tilpasse det til hans/hennes behov og forventninger. Cookies gjør det også mulig for Brukerne hurtigere og lettere å logge på våres Hjemmeside, samt for oss å innhente informasjon om deres tidligere besøk og gjemme dem imellom besøkene. Den informasjon, som innhentes av cookies, er derfor både funksjonell og nyttig for Brukerne av La Roche-Posay’s Hjemmeside.

Tilknyttede samarbeidspartnere, som har et samarbeid med oss eller en link på våres Hjemmeside kan også benytte seg av "cookies" som ikke blir sendt via våres Hjemmeside. Disse cookies kan hjelpe med til å anspore og vekke Brukernes interesse for personlig rettet markedsføring eller annen form for kommunikasjon, som Brukerne måtte finne interessant. La Roche-Posay frasier seg ethvert ansvar for denne type cookies.

De fleste web-browsere (som for eksempel Microsoft Internet Explorer og Netscape Navigator) kan konfigureres, så de avviser enhver installering av filer, som gjør det mulig å innhente informasjon ("cookies"), eller som advarer Brukeren mot installering av denne type filer. Bemerk at hvis browseren blir konfigurert til å avvise cookies, vil man ikke være i stand til å bruke visse personliggjorte funksjoner på La Roche-Posay’s Hjemmeside.

5. Endringer av Vilkårene

La Roche-Posay forbeholder seg retten til enhver tid å endre disse Vilkår for bruk av Hjemmesiden, især med henblikk på overholdelse av ny lovgivning eller nye bestemmelser eller for å lette bruken av Hjemmesiden for Brukeren. Enhver sådan endring vil bli tilføyd disse Vilkår.

6. Hosting

L'Oréal Norge AS, Active Cosmetics Division, La Roche-Posay
Sidst opdateret: 31. marts 2011

LA ROCHE-POSAY
Avenue René Levayer
BP 23
86270 LA ROCHE POSAY (France)
CAPITAL SOCIAL 379.721,000 EUR – RCS LRPLP : 306 688 714 RCS Poitiers

Verizon France SAS
Tour Franklin
100/101 Terrasse Boieldieu
La Défense
92800 Puteaux France
Siret 398 517 169 RCS Nanterre
Tel: +33 (1) 53 75 82 00

Apotamox
70, rue des Marais
72000 Le Mans
www.apotamox.com
Siret 393 143 722 RCS Le Mans
tel: +33 (2) 43 14 10 10 

    Anbefalt for deg

    Se alle artikler
    3 pushs