v_header-range_default.jpg

NyhetPURIFYING Hand Gel

Desinfisering til hendene.

  • ImgPicto_VoksneVoksne

Desinfiserende gel til hendene.
Skal ikke skylles med vann.
Virker ikke uttørrende på hendene.

100ml tube

EGENSKAPER

Rensende og desinfiserende.

Hånddesinfiserende gel 70 vol % ETANOL (650 g/kg).
Uten parfyme.

KONSISTENS OG PÅFØRING

Hånddesinfiserende gel 70 vol  %, ETANOL (650 g/kg). Fordel en liten mengde gel, på størrelse med en hasselnøtt, på hendene. Gni til de er tørre. Meget brannfarlig væske og damp. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild, andre antenningskilder og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Røyking forbudt.

LA ROCHE-POSAY ANBEFALER

Din Cicaplast rutine

 

INGREDIENSER

70% ETANOL (ALKOHOL)

GLYCERIN

LA ROCHE-POSAY

Et bedre liv for sensitiv hud.